วิทยากร การตลาดออนไลน์ นักรบ SEO ฟรีแลนซ์ banner
นักรบ ประดับจันทร์ seo ฟรีแลนซ์

ข้อมูลติดต่อ : Tel 088-919-4169
เว็บไซต์ : www.warrior.in.th
เฟ๊สบุ๊คfb.com/warrior.in.th
ไลน์@warrior.in.th

นักรบ ประดับจันทร์ – วิทยากรการตลาดออนไลน์

อบรม และให้คำปรึกษาด้าน Search Engine Optimization วิเคราะห์และวางระบบการเพิ่ม Web Traffic & Conversion Goal

อ่าน ประวัติการล้มลุกคลุกคลานทำธุรกิจเล็กๆมา 7 ตัวก่อนประสบความสำเร็จ

วิธีคิดนักรบ

 • ถ้าเราให้คุณค่ากับคนทั้งโลกได้ คนทั้งโลกก็จะให้คุณค่ากลับมาหาเราเช่นกัน ให้มากกว่าได้รับ
 • ทำเร็วกว่าความคิด ลงมือทำให้มาก เรียนรู้ให้มาก และสอนในสิ่งที่ทำได้แล้วเท่านั้น
 • ผลงานและประสบการณ์ทำจริงเสียงดังกว่าภาพลักษณ์และคำพูด
 • ใช้ปัญญามองเห็นวิธีแก้ปัญหามากกว่าที่ตาเห็น

การศึกษา / วุฒิบัตร

 • 2548 : จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
 • 2560 : Certificate of completion SEO Training course by Moz
 • 2560 : Certificate of completion Moz Advanced SEO tactics & Strategy

ความเชี่ยวชาญ

 • Website WordPress : การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • Google AdWords : การลงโฆษณาใน Google
 • Google SEO : การทำให้คอนเทนต์ติดในหน้าแรก Google Search

ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี

 • 2548-2550 : Webmaster บริษัท A-3D
 • 2551-2553 : Freelance การสร้างเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์
 • 2554-2557 : Webmaster ดูแลเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ให้บริษัทแครี่บอย http://www.carryboy.com.au/
 • 2558 – ปัจจุบัน : ประธารกรรมการบริษัทนักรบทำธุรกิจจำกัด ให้บริการด้านฝึกอบรมการตลาดออนไลน์
  • วีดีโอให้ความรู้ฟรีใน Youtube มากกว่า 140 วีดีโอ ผู้สมัครเรียนวีดีโอคอร์สมากกว่า 4,000 ครั้ง
  • วิทยากรรับเชิญให้กับภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สสว. ในหัวข้อการตลาดออนไลน์
  • วิทยากรรับเชิญให้กับมหาลัยและบริษัทเอกชน
 • 2560 – ปัจจุบัน : วิทยากรสอนการตลาดจากประสบการณ์การทำธุรกิจขายของออนไลน์
 • 2562 : ดูแลการตลาดออนไลน์ SEO ให้เว็บไซต์ https://hongthaipackaging.com

 

วิทยากรการตลาดออนไลน์ ในปีที่ผ่านมา

 • 2559 : วิทยากร ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • 2559 : วิทยากร ให้กับสสว.
 • 2559 : วิทยากร ให้กับงาน Asean Beauty
 • 2559 : วิทยากร ให้กับงาน Krunsri E-Biz
 • 2559 : วิทยากร ให้กับ น.ศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • 2560 : วิทยากร ให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
 • 2560 : วิทยากร ในหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC CEFE) รุ่น 1/2561 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ Google Marketing
 • 2560 : วิทยากรในหลักสูตร “เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วย Facebook & Google Marketing” ให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
 • 2561 : วิทยากรในหัวข้อเรื่อง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ และการปรับใช้ Industrial 4.0 ในการลดต้นทุน
 • วิทยากรสัมมนาการตลาดหัวข้อเกี่ยวกับ E-Commerce ให้กับนักศึกษาต่างๆเช่น มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

วิทยากรการตลาดออนไลน์ ให้กับพนักงานในบริษัทต่างๆ

ปี 2558

 • บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
 • มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
 • หจก. วศิต เอนเทอไพรส์
 • บริษัท ทิพาพงศ์ จำกัด
 • บริษัทอีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • บริษัทวิสเทลกรุ๊ปจำกัด

ปี 2559-2560

 • บริษัทวอเทอร์เน็ท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอ ค็อนเซ็ป เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัทนิธิโรจน์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท บางกอก คอนโด แมเนจเมนท์ จำกัด
 • บริษัท เกรทเทสท์ ฮาย จำกัด
 • บริษัท บางกอก คอนโด แมเนจเมนท์ จำกัด
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซอฟต์แวร์ อีโวลูชั่น
 • หจก.เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค(ประเทศไทย)
 • บริษัท มู้ด แอนด์ โทน จำกัด
 • บริษัท กิตติ์กมล 789 กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด
 • บริษัท ไอ ค็อนเซ็ป เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท จัดหางาน ดิ ไอ มาสเตอร์มายด์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
 • มูลนิธิสานแสงอรุณ
 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน
 • บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เหล็กดูด จำกัด
 • บริษัท เพอซิสเทนซ์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอ็ม เอส จี คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • บริษัท เอ พลัส พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • บริษัท ซีอีเกิ้ลทัวร์ จำกัด
 • บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท อาดารากรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์พลอร์นิค จำกัด
 • บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • หจก. ศิริบัวทอง
 • บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท กาญศา กรุ๊ป จำกัด
 • BIG POWER SUPPLY CO., LTD.
 • บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด
 • บริษัท เวล มีเดีย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท สยาม เอส อินดัสเทรียล
 • บริษัท เฮ้ลพ์ดี เทคโนโลจี จำกัด

ภาพการอบรมการตลาด และการเป็นวิทยากร