คอร์สเรียน : ขายของออนไลน์ด้วย Website & Google Marketing ขั้นพื้นฐาน

289

รายละเอียดคอร์สจะออกเดือน พ.ค. 61

คอร์สเรียนพื้นฐานการสร้างเว็บ & การตลาดออนไลน์ Google Marketing

เวลา: 15.00-18.00 น. 
สถานที่เรียน : Think Society
จำนวนผู้เรียน : 3-5 ท่าน
ราคา : ยังไม่กำหนด

ตารางเรียน

เรียนทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

  • 2 มิ.ย. 61 (เสาร์)
  • 16 มิ.ย. 61 (เสาร์)
  • 7 ก.ค. 61 (เสาร์)
  • 21 ก.ค. 61 (เสาร์)
  • 4 ส.ค. 61 (เสาร์)
  • 18 ส.ค. 61 (เสาร์)