คอร์สเรียน : พื้นฐานขายของออนไลน์ด้วย Website & Google Marketing

คอร์สเรียนพื้นฐานการสร้างเว็บ & การตลาดออนไลน์ Google Marketing

เวลา: 15.00-18.00 น. 
สถานที่เรียน : Think Society
จำนวนผู้เรียน : 3-5 ท่าน
ราคา : 900 บาท

ตารางเรียน

เรียนทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

  • เต็ม 18 ส.ค. 61 (เสาร์)
  • 3 พ.ย. (เสาร์)
  • 17 พ.ย.(เสาร์)
banner คอร์สเรียนพื้นฐานการขายของออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ Google Marketing ขั้นพื้นฐาน