รวมข้อมูลหัวข้อ : SEO Freelance

ฟรีแลนซ์ SEO แบบนักรบ

เล่าประสบการณ์การเป็นฟรแลนซ์ SEO เพื่อให้นักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับ Digital Marketing ของตัวเองได้ครับ

เปลี่ยนชีวิตจาก Webmaster ใน Office สู่ Freelance Digital Marketer (SEO,SEM,WordPress)

เปลี่ยนชีวิตจาก Webmaster ใน Office สู่ Freelance Digital Marketer (SEO,SEM,WordPress)

ตลอดระยะเวลา 8 ปี ในเส้นทางการเป็นลูกจ้างมืออาชีพทำเว็บไซต์ในบริษัท 3 แห่ง นักรบมีคำถามกับตัวเองบ่อย..

5 ปี กับการเป็นฟรีแลนซ์ นักรบได้อะไรบ้าง ?

5 ปี กับการเป็นฟรีแลนซ์ นักรบได้อะไรบ้าง

แชร์ประสบการณ์การเป็นฟรีแลนซ์ในกลุ่ม Digital Marketing ให้ครับ ทั้งข้อดี-ข้อเสีย ปัญหาและหนทางการแก้ไขที่ผมเคยทำมา ต้นทุนที่ต้องมี และกำไรที่ได้รับ

3 อาชีพฟรีแลนซ์ ที่นักรบทำได้มาแล้ว

3 อาชีพยุคดิจิทัล

แชร์เส้นทางอาชีพยุคดิจิทัล เช่น นักการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่ , นักธุรกิจค้าขายออนไลน์ E-Commerce และนักการตลาดออนไลน์เฉพาะด้าน SEO ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง