สร้างเว็บไซต์ WordPress แบบ Blog & Magazine

สอน WordPress จากประสบกาณ์นักรบ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doging) สร้างพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และ Page Builder ช่วยสร้างเว็บไซต์ให้สวยในระดับมืออาชีพได้ ท่านสามารถนำความรู้นี้ไปสร้าง Web Blog, เว็บไซต์บริษัท  โดยภายในคอร์สจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน คือ การติดตั้ง และการปรับแต่ง และการนำไปใช้งาน แม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้ พิเศษสุด ผู้เรียนจะได้ลงมือทำจริงบน Domain & Hosting...