[ปิดปรับปรุง] สร้างเว็บไซต์ WordPress แบบ Blog & Magazine

อยู่ในช่วงปรับปรุงคอร์สครับ คอร์ส : เรียน WordPress สร้างเว็บไซต์แนว Blog & Magazine คอร์สเรียนเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ และนักการตลาดออนไลน์ที่สนใจการสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส เพื่อต่อยอดทำการตลาดให้กับธุรกิจบริการต่างๆได้เป็นอย่างดี เรียนในห้องเรียน 1 วัน วันเรียนยังไม่ได้กำหนด เวลา: 13.00-18.00 น. (1 วัน) ห้องเรียน Think Society และแผนที เรียนกับวีดีโอ วันและเวลา :  เรียนที่ไหน และเมื่อไหร่ก็ได้ สถานที่เรียน : Facebook Group หรือ Website ราคา : 1,900 ...