เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ WordPress แบบ Blog & Magazine

ห้องเรียน 1 วัน
วัน : ส. 19 ส.ค [เต็ม]
วัน : อา. 3 ก.ย.
(เนื่องจากมีคนสอบถามมามาก จึงเปิดรอบเพิ่มครับ) เวลา : 13.00-18.00 น.
ราคา : 1,900 บาท
[รายละเอียด]