รวมข้อมูลหัวข้อ : google algorithm update

Algorithm Update

รวมข้อมูลอัลกอริทึมอัพเดทของกูเกิลเสิร์ช เพื่อติดตามข่าวการเคลื่อนไหวและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับเว็บไซต์บนกูเกิล เมื่อรู้สาเหตุแล้วก็สามารถหาทางรับมือกับสิ่งทีจะเกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการทำ SEO ให้ส่งผลดีกับเว็บไซต์อยู่เสมอครับ

ทุกเนื้อหาอ้างอิงจากเว็บ Seoroutable สุดยอดเว็บที่พูดถึงประเด็นนี้ได้ดีที่สุดครับ

หัวข้อรอการแปลและเรียบเรียง

  • Feb 10, 2021 Google Passage Ranking Update : Google has confirmed that they’ve released the passage ranking algorithm. It should help longer articles rank for the different topics addressed in different parts of the text. For now it’s gone live only in the US English search results. It will come for more countries in English in the near future, then to other countries and languages after that.
  • Dec 3, 2020 December 2020 Core Google update : Google has confirmed the release of a broad core algorithm update starting December the 3rd. This is the third core update of the year 2020 and, as usual, the impact is expected to be significant. For now it’s too early to make any predictions on what has changed, but the guidance about such updates remains the same – “there are no specific actions to take to deal with this type of update”.
  • May 4, 2020 May 2020 Core Google update : Google has announced it started rolling out a new broad core algorithm update today and it’s going to take about one to two weeks for the update to fully roll out. The search engine releases core algorithm updates every few months and the guidance about such updates remains the same – “there are no specific actions to take to deal with this type of update”.
  • Jan 13, 2020 January 2020 Core Google Update: Google has confirmed that a new broad update to its core search ranking algorithm has gone live today. Core updates happen several times per year and usually focus on improving the way the search engine understands content overall. Google’s official guidance about core updates remains the same – “there are no specific actions to take to deal with this type of updates”.