คอร์สเรียน : พื้นฐานการสร้างเว็บ & การตลาด Google Marketing

รายละเอียดคอร์สจะออกเดือน พ.ค. 61 เวลา: 15.00-18.00 น.  สถานที่เรียน : Think Society จำนวนผู้เรียน : 3-5 ท่าน ราคา : ยังไม่กำหนด ตารางเรียน เรียนทุกวันเสาร์แรกของเดือน 5 พ.ค. 61 (เสาร์) 2 มิ.ย. 61 (เสาร์) 7 ก.ค. 61 (เสาร์) 4 ส.ค. 61 (เสาร์)

คอร์สเรียน : SEO & Content Marketing

เวลา: 13.00-19.00 น. (1 วัน) สถานที่เรียน : Think Society จำนวนผู้เรียน : 3-5 ท่าน ราคา : 3,500 บาท ตารางเรียนเดือน เม.ย. 8 เม.ย. (อาทิตย์) 22 เม.ย. (อาทิตย์) 29 เม.ย. (อาทิตย์) ตารางเรียนเดือน พ.ค. 6 พ.ค. (วันอาทิตย์) 13 พ.ค....

คอร์สเรียน : Adwords, Simple But Effective

เวลา: 15.00-18.00 น.  สถานที่เรียน : Think Society จำนวนผู้เรียน : 3-5 ท่าน ราคา : 2,000 บาท ตารางเรียนเดือน มิ.ย.   9 มิ.ย. 61 (เสาร์) 16 มิ.ย. 61 (เสาร์) 23 มิ.ย. 61 (เสาร์) 30 มิ.ย. 61 (เสาร์) ตารางเรียน ก.ค. 14 ก.ค. 61 (เสาร์) 21 ก.ค. 61 (เสาร์) ตารางเรียนเดือน ส.ค. ...