รวมข้อมูลหัวข้อ : วิธีคิดนักรบ

วิธีคิดนักรบ

เล่าประสบการณ์การเป็นพนักงานประจำผันตัวทำฟรีแลนซ์ ทั้งเรื่องการงาน การเงิน และการตลาดแบบนักรบ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจ โดยประสบการณ์โดยตรงของตัวนักรบเอง