หลักสูตรอบรม SEO

แสดง 3 รายการ

คอร์สเรียน SEO เพิ่ม Web Traffic เพิ่มโอกาสการเกิด Conversion สร้างยอดขายให้ธุรกิจค้าขายออนไลน์ E-Commerce โดยควรทำ SEO คู่กับการทำ Digital marketing ด้านอื่นๆอีกด้วย

 • เรียนแบบ 1ต่อ1 
 • เลือกวันเรียนที่ว่างตรงกันทาง Email หลังลงทะเบียน
 • ระดับพื้นฐาน-กลาง เหมาะกับอาชีพ Web Content Writer
 • เรียนจากที่บ้านผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
 • ระยะเวลาเรียน 6 ชม. (แบ่งเรียน 3 ชม./วัน)
 • เน้นใช้เครื่องมือฟรี ลงทุนต่ำ ทำเอสอีโอด้วย Content เป็นหลัก

สมัครหรือสอบถามนักรบ

 • เรียน 1 ต่อ 1 ออนไลน์
 • ระดับกลาง เหมาะกับธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • เรียนประมาณ 6-8 ชม แล้วแต่ความเร็วผู้เรียน
 • เรียนประมาณ 2-3 ครั้งแล้วแต่พื้นฐานผู้เรียนครับ ไม่เรียนติดกัน เน้นลงมือทำ
 • มีค่าโปรแกรมประกอบการเรียน 400 บาท/เดือน/เว็บ (ฟรีเดือนแรก)
 • โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Line

สมัครหรือสอบถามนักรบ

 • อุปกรณ์ที่ต้องมี : Laptop,จอ TV. โปรเจคเตอร์ หรือเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom
 • กลุ่มไม่เกิน 5ท่าน (เพิ่มท่านล่ะ 5,000 บาท)
 • ระยะเวลาเรียน 6-8 ช.ม.
 • เหมาะสำหรับทีมงานที่มีพื้นฐาน SEO แล้ว
 • อบรมการทำ Techinical SEO เหมาะสำหรับการรับทำ SEO ขั้นสูง 
 • มีค่าโปรแกรมประกอบการเรียน 400 บาท/เดือน/เว็บ (ฟรีเดือนแรก)

สมัครหรือสอบถามนักรบ