เรียนแบบส่วนตัว

In-House Training

  • เรียนที่ Office ผู้เรียน
  • อุปกรณ์ที่ต้องมี : Laptop
    • จอ TV LED หรือ โปรเจคเตอร์
    • กระดานไวท์บอร์ด