คอร์สเรียน Technical SEO Tool สำหรับเจ้าของกิจการ หรือ นักการตลาดดิจิทัลด้าน SEO

  • เรียน 1 ต่อ 1 ออนไลน์
  • ระดับกลาง เหมาะกับธุรกิจมีการแข่งขันสูง
  • เรียนประมาณ 6-8 ชม แล้วแต่ความเร็วผู้เรียน
  • เรียนประมาณ 2-3 ครั้งแล้วแต่พื้นฐานผู้เรียนครับ ไม่เรียนติดกัน เน้นลงมือทำ
  • มีค่าโปรแกรมประกอบการเรียน 400 บาท/เดือน/เว็บ (ฟรีเดือนแรก)
  • โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Line
สมัครหรือสอบถามนักรบ