วิธีจัดอันดับเว็บไซต์ และการทำงานของ Google Search

วิธีจัดอันดับเว็บไซต์ และการทำงานของ Google Search

นักธุรกิจที่มีเว็บไซต์ไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ  ก็เปรียบเสมือนการมีร้านค้าของตนเองอยู่บนโลกออนไลน์  และสิ่งหนึ่งที่คนมีร้านค้าออนไลน์หรือมีเว็บไซต์ต้องการ ก็คือ การทำให้เว็บไซต์ติดอยู่หน้าแรกๆในการค้นหา (Google Search) เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นพบสินค้าและบริการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น แต่การจะทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกๆของ Google ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ “How Google Works” กูเกิลทำงานอย่างไร?   หากหาคำตอบหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีจัดอันดับเว็บไซต์ และการทำงานของ Google Search ได้อย่างถูกต้อง กระบวนการทำงานตามหลัก SEO ( Search Engine Optimization) หรือการทำให้เว็บไซต์นั้นติดอันดับจากการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

วิธีการทำงานของ Google Search

Google มีกระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอนพื้นฐาน ในการสร้างผลการค้นหาจากหน้าเว็บ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การบันทึกไว้ในดัชนี และแสดงผลในผลการค้นหา (จัดอันดับเว็บไซต์) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ก็คือขั้นตอนการค้นหาซึ่ง Google จะทำการค้นหาหน้าเว็บใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาเพิ่มลงในรายการหน้าเว็บที่เคยรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งหน้าเว็บไซต์บางส่วน Google จะค้นพบโดยการตามลิงก์จากหน้าเว็บที่รู้จักไปยังหน้าเว็บใหม่ ส่วนหน้าเว็บอื่นๆ จะค้นพบเมื่อมีการสร้างเว็บใหม่และมีการอัปเดทข้อมูล ดังนั้นเพื่อให้ Google รู้จักและค้นพบเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น จะต้องมีลิงก์จากเว็บไซต์อื่นซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีอยู่ในข้อมูลแล้ว  และเมื่อ Google ตามลิงก์ดังกล่าว เว็บไซต์ก็จะได้รับการรวมรวมและบันทึกข้อมูลไว้  หลังจากนั้นเว็บก็จะปรากฏในผลการค้นหาของ Google

ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกไว้ในดัชนี หลังจากพบหน้าเว็บแล้ว Google จะพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาของหน้าเว็บ กระบวนการนี้เรียกว่าการจัดทำดัชนี จากนั้น Google จะทำการวิเคราะห์เนื้อหาของหน้าเว็บ  เพื่อกำหนดว่าจะแสดงหน้าใดในลำดับใดวิธีการทำงานของกระบวนการนี้เป็นความลับ ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าปัจจัยใดที่กำหนดลำดับของผลการค้นหา

ขั้นตอนที่ 3 แสดงผลในผลการค้นหา หลังจากที่ผู้ค้นหาพิมพ์สิ่งที่ต้องการหาในช่อง search ของ Google ระบบก็จะเริ่มหาข้อมูลและกรองเว็บต่างๆเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในหน้าค้นหา โดยหาจากสิ่งต่างๆของเว็บเช่น ข้อความในเว็บไซต์ ความใหม่และคุณภาพของเนื้อหา ซึ่ง กระบวนการของ Google ในการกำหนดลำดับผลการค้นหา จะไม่คงที่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ สำหรับหน้าผลการค้นหาของ Google แสดงลิงก์ประมาณ 7 ถึง 10 ลิงก์ เว็บที่แสดงผลอยู่ในหน้าแรก ให้ผลลัพธ์ในการค้นหาได้ดีที่สุด หากคลิกไปที่หน้าสองของหน้าผลการค้นหาจะแสดงผลลัพธ์ลดลง โอกาสที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะพบหรือเข้าถึงเว็บไซต์ก็ลดน้อยลงด้วย

SEO และ Google

นักธุรกิจที่มีเว็บไซต์หรือมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง  การศึกษาวิธีจัดอันดับเว็บไซต์ และการทำงานของ Google Search อย่างเข้าใจ ก็จะรู้ว่าการจัดอันดับผลการค้นหาของ Google ทำให้เว็บไซต์ติดอยู่หน้าแรกๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์  และอัปเดตข้อมูลเนื้อหาอยู่เสมอ  ซึ่งวิธีเหล่านี้ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ แต่อาจได้ผลลัพธ์ช้า

นักรบขอแนะนำให้เรียนรู้เรื่อง : ปัจจัยการทำเอสอีโอ  SEO Factors เพิ่มครับ การทำ SEO (Search Engine Optimization) คือการเพิ่มประสิทธิภาพทำให้กับเว็บไซต์ ปรากฏอยู่ในอันดับสูงในผลการค้นหาทั่วไป  เมื่อเว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาสูงๆ และอยู่ในหน้าแรกของการค้นหา ก็จะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก นอกจากสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าและยอดขายให้กับแบรนด์  ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์อีกด้วย