เรียนแบบส่วนตัว

จัดกลุ่มเล็กๆเรียนในห้องเรียน

  • เรียน 1 วัน
  • เรียนในห้อง Think Big ณ สถานที่ :https://warrior.in.th/classroom/
  • เดินทาง BTS อุดมสุข ออกประตู 1 ถนนสุขุมวิท 101/2 (ห่างจาก BTS 300 เมตร)
  • เดินทางรถส่วนตัว เข้าซอยสุขุมวิท 101/2 จอดรถบริเวณโดยรอบ.
  • อุปกรณ์ที่ต้องมี : Laptop

ราคา 15,000 บาท (ผู้เรียนไม่เกิน 3 ท่าน)