เรียนแบบส่วนตัว

จัดกลุ่มเล็กๆเรียนในห้องเรียน

 • เรียนที่ Office ผู้เรียน หรือ
 • กรณีเรียนภายในสถานที่ของเรา ห้อง Think Big ณ สถานที่ : https://warrior.in.th/classroom/
  • เดินทาง BTS อุดมสุข ออกประตู 1 ถนนสุขุมวิท 101/2 (ห่างจาก BTS 300 เมตร)
  • เดินทางรถส่วนตัว เข้าซอยสุขุมวิท 101/2 จอดรถบริเวณโดยรอบ.
  • อุปกรณ์ที่ต้องมี : Laptop
  • จอ TV LED หรือ โปรเจคเตอร์
  • กระดานไวท์บอร์ด

ราคา 15,000 บาท ต่อ 1 วัน
(ผู้เรียนไม่เกิน 3 ท่าน)