เคล็ดลับสร้างลูกค้า และสร้างลักษณะนิสัย แบบนักรบ

สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวลูกค้า แชร์ประสบการณ์ตรงจากนักรบ SEO ฟรีแลนซ์

  1. สร้างความเชื่อถือ (Respect) ด้วยเว็บไซต์, ภาพการทำงานจริง, ข้อความที่สื่อถึงวิธีคิดในการทำงานดี, ใบรับประกัน อื่นๆ
  2. เปิดเผย ตรงไปตรงมา (Reveal) ในเนื้องานที่ทำ ขั้นตอนการทำงาน ความคืบหน้าต่างๆ
  3. สร้างผลลัพธ์ (Result) ผลงานมีพลังกว่าคำพูด ผลลัพธ์ที่ทำได้จริง จะก่อเกิดความเชื่อมั่นในตัวของลูกค้า

สร้างลักษณะนิสัย 5 ข้อ

  1. Time – แบ่งเวลาชัดเจน และมากพอที่จะทำให้เกิดผลงาน นักรบแบ่งเวลาเช้าทำธุรกิจการสอน SEO & Consult เวลาบ่ายทำ SEO
  2. Vision – มีวิสัยทัศน์ในสายงานของตัวเอง ติดตาม Blog Ahrefs, Backlinko, Diggitymarketing
  3. Power – สร้างพลังจากภายในตัวเองได้ มีเวลาส่วนตัว
  4. Fast – ลงมือทำให้เร็ว สร้างผลงานให้ได้เร็ว แล้วปรับปรุงไปทำไป
  5. Tools – ใช้เครื่องทุนแรง หัดใช้ Data Tools เช่น Keyword Planner, Backlink Checker, SEO Analysis

มีอะไรฝากไว้ไหมครับ