สร้างความน่าเชื่อถือ เปิดเผย และแสดงให้เห็นผลลัพธ์ เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่าไม่มีหมด

สร้าง 3R ให้ลูกค้า คือ Respect , Reveal, Result เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวลูกค้า แชร์ประสบการณ์ตรงจากนักรบ SEO ฟรีแลนซ์

  1. สร้างความเชื่อถือ (Respect) ด้วยเว็บไซต์, ภาพการทำงานจริง, ข้อความที่สื่อถึงวิธีคิดในการทำงานดี, ใบรับประกัน อื่นๆ
  2. เปิดเผย ตรงไปตรงมา (Reveal) ในเนื้องานที่ทำ ขั้นตอนการทำงาน ความคืบหน้าต่างๆ
  3. สร้างผลลัพธ์ (Result) ผลงานมีพลังกว่าคำพูด ผลลัพธ์ที่ทำได้จริง จะก่อเกิดความเชื่อมั่นในตัวของลูกค้า

ลักษณะนิสัย 5 ข้อ เพื่อสร้าง 3R

  1. Time – แบ่งเวลาชัดเจน และมากพอที่จะทำให้เกิดผลงาน นักรบแบ่งเวลาเช้าทำธุรกิจการสอน SEO & Consult เวลาบ่ายทำ SEO
  2. Vision – มีวิสัยทัศน์ในสายงานของตัวเอง ติดตาม Blog Ahrefs, Backlinko, Diggitymarketing
  3. Power – สร้างพลังจากภายในตัวเองได้ มีเวลาส่วนตัว
  4. Fast – ลงมือทำให้เร็ว สร้างผลงานให้ได้เร็ว แล้วปรับปรุงไปทำไป
  5. Tools – ใช้เครื่องทุนแรง หัดใช้ Data Tools เช่น Keyword Planner, Backlink Checker, SEO Analysis