เคล็ดลับสร้างลูกค้า และสร้างลักษณะนิสัย แบบนักรบ

สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวลูกค้า ด้วยการแชร์ประสบการณ์ตรง ผลลัพธ์การลงมือทำจริงจากนักรบ

 1. สร้างความเชื่อถือ (Respect) ด้วยเว็บไซต์, ภาพการทำงานจริง, ข้อความที่สื่อถึงวิธีคิดในการทำงานดี, ใบรับประกัน อื่นๆ
 2. เปิดเผย ตรงไปตรงมา (Reveal) ในเนื้องานที่ทำ ขั้นตอนการทำงาน ความคืบหน้าต่างๆ
 3. สร้างผลลัพธ์ (Result) ผลงานมีพลังกว่าคำพูด ผลลัพธ์ที่ทำได้จริง จะก่อเกิดความเชื่อมั่นในตัวของลูกค้า

สร้างลักษณะนิสัย 5 ข้อ

ลักษณะนิสัยที่ดีจะทำให้ตัวเองพัฒนา วางแผนแก้ไขหรือรับมือปัญหาได้ล่วงหน้า ท้าชนลุยแก้ปัญหา และสนุกกับมันเหมือนเป็นเกม โดยจะวิเคราะห์ลักษณะนิสัยได้ใน 5 เรื่องนี้

 1. Time – แบ่งเวลาชัดเจน และมากพอที่จะทำให้เกิดผลงาน ตัวอย่าง นักรบแบ่งเวลาเช้าสอน SEO & Consult ส่วนเวลาบ่ายรับทำ SEO
 2. Vision – มีวิสัยทัศน์ในสายงานของตัวเอง ติดตาม Blog ผู้นำด้าน SEO เช่น Ahrefs, Backlinko รวมทั้งทิศทางด้าน Digital Marketing
 3. Power – สร้างพลังจากภายในตัวเองได้ มีเวลาส่วนตัว จุดไฟในตัวได้เอง
 4. Fast – ลงมือทำให้เร็ว สร้างผลงานให้ได้เร็ว แล้วปรับปรุงไปทำไปจนได้ผลระดับหนึ่ง
 5. Tools – ใช้เครื่องทุนแรง หัดใช้ Data Tools เช่น Keyword Planner, Backlink Checker, SEO Analysis

พัฒนาตัวเองใน 4 ด้าน

 1. Knowledge set : เรียนรู้จากคนเก่งระดับโลก เพื่อสู้กับคู่แข่งระดับในประเทศ
 2. Tools Set : เรียนรู้ Digital Marketing Tools เพื่อประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงานและวางแผนเป็นระบบ
 3. Skill Set : ฝึกฝนจนเกินความชำนาญ สร้างผลงานและคุณค่าออกสู่ตลาด
 4. Mind Set : ฝึกฝนเกลาความคิดและจิตใจด้วยการเขียน Blog และลงมือทำจะได้ผลลัพธ์