คอร์สเรียน : SEO & Content Marketing (รหัส W03)

สอน SEO จากประสบการณ์, เรียน SEO & Content Marketing จากผลลัพธ์

เวลา: 13.00-19.00 น. (1 วัน)
สถานที่เรียน : Think Society
จำนวนผู้เรียน : 3-5 ท่าน
ราคา : 4,900 บาท

ตารางเรียน

 • 4 พ.ย. (วันอาทิตย์)
 • 18 พ.ย. (วันอาทิตย์)
 • 25 พ.ย. (วันอาทิตย์)

รายละเอียดคอร์สเรียน SEO

คอร์สเรียน – การทำ SEO & Content Marketing สไตล์นักรบ –  นั้นมาจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทำได้ผลแล้ว แล้วนำประสบการณ์เหล่านี้มาผสมผสาน กับผลการทดลองของบริษัทที่น่าเชื่ือถือในระดับสากล  จนออกเป็นหลักสูตรเริ่มต้นการทำ SEO ที่ได้ผลจริง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำ SEO เพื่อก้าวสู่ความรู้ความสามารถทาง SEO ที่สูงขึ้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • นักธุรกิจออนไลน์ ที่สนใจเริ่มต้นทำ SEO ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น – ระดับกลาง
 • นักการตลาดที่ต้องการมีพื้นฐานการทำ SEO ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น – ระดับกลาง
 • ผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัท ที่ต้องการเห็นภาพรวมการทำ SEO
 • บุคคลที่สนใจทำการตลาดในระยะยาวและมั่นคงยาวนาน

พื้นฐานที่ควรมี

 1. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีหัวด้าน IT
 2. มีพื้นฐานการเขียนบนระบบเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Webboard, Pantip หรือ ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปต่างๆ
 3. มีเวลาเขียนบทความและผลิตคอนเทนต์
 4. (ถ้ามีข้อนี้ยิ่งดี) มีเว็บไซต์ที่รองรับมือถือ และมีระบบอัพเดทเนื้อได้เอง
 5. (ถ้ามีข้อนี้ยิ่งดี) มีพื้นฐาน Tag HTML บ้าง  เช่น Title, Description, h1, h2,  image alt

คอร์สนี้สอนอะไร ?

 1. สอนทฤษฎีการทำ SEO เบื้องต้น
  • SEO คือ อะไร ?
  • ปัจจัยเอสอีโอ (SEO Factors)
  • ความแตกต่างระหว่าง Content & Techinical SEO
 2. สอนการทำ SEO ภาคปฏิบัติ
  • เครื่องมือทำ SEO
  • ชื่อและคำอธิบายหน้าเว็บไซต์ (Title & Description)
  • ประเภทของคีย์เวิร์ด
  • เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด
  • การฝึกวางคีย์เวิร์ดในหน้าเว็บไซต์
  • ลิงก์ (Link)
  • สรุปการทำ SEO
 3. Advanced SEO
  • เช็คการทำ SEO ของคู่แข่ง
 4. วัดผลและตรวจสอบการทำ SEO
  • เครื่องมือวัดผลการทำ SEO
  • แนะนำวีดีโอวิธีติดตั้ง Google Analytics จาก Google AdWords Thailand
  • แนะนำวีดีโอวิธีติดตั้ง Google Search Console จาก Google AdWords Thailand
 5. แหล่งเรียนรู้ Digital Marketing

ขอบคุณผู้เรียนของนักรบ