คอร์สเรียน SEO Content Marketing สำหรับอาชีพ Web Content Writer

  • เรียนแบบ 1ต่อ1 
  • เลือกวันเรียนที่ว่างตรงกันทาง Email หลังลงทะเบียน
  • ระดับพื้นฐาน-กลาง เหมาะกับอาชีพ Web Content Writer
  • เรียนจากที่บ้านผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
  • ระยะเวลาเรียน 6 ชม. (แบ่งเรียน 3 ชม./วัน)
  • เน้นใช้เครื่องมือฟรี ลงทุนต่ำ ทำเอสอีโอด้วย Content เป็นหลัก
สมัครหรือสอบถามนักรบ