เกี่ยวกับเรา

ชื่อนักรบ ประดับจันทร์

  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
  • อดีต : Webmaster ดูแลเว็บไซต์บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สาขาออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
  • ปัจจุบัน : เจ้าของบริษัทให้บริการด้านฝึกอบรมการตลาดออนไลน์สำหรับเว็บไซต์เวิร์ดเพรสส์โดยเฉพาะ เช่น การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress, SEO, AdWords

ผลงาน

  • วีดีโอให้ความรู้ฟรีใน Youtube มากกว่า 140 วีดีโอ
  • วีดีโอสอนการตลาดออนไลน์ มีผู้สมัครเรียนมากกว่า 4,000 ครั้ง
  • วิทยากรรับเชิญให้กับภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สสว. ในหัวข้อการตลาดออนไลน์
  • วิทยากรรับเชิญให้กับมหาลัยและบริษัทเอกชน
ทักษะการตลาดออนไลน์ ของนักรบ
ทักษะการตลาดออนไลน์ ของนักรบ
นักรบ นักการตลาดออนไลน์ เว็บไซต์เวิร์ดเพรสส์ และ Google SEO & AdWords รองรับการโฆษณา Facebook
ผู้บรรยายในงาน กรุงศรี eBiz
วิทยากรรับเชิญ Aseanbeauty 2016

Video Ads

สัมภาษณ์ นักรบ ในรายการ BizBox Amarin TV

วิทยากร ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เว็บไซต์เวิร์ดเพรสส์