คอร์สเรียน Technical SEO Tool สำหรับเจ้าของกิจการ หรือ นักการตลาดดิจิทัลด้าน SEO

  • เรียนแบบ 1ต่อ1  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
  • เลือกวันเรียนที่ว่างตรงกันทาง Email หลังลงทะเบียน
  • ระดับพื้นฐาน-สูง เหมาะกับอาชีพ Technical SEO Specialist
  • ระยะเวลาเรียน 6-8 ชม. (แบ่งเรียน 3 ชม./วัน)
  • เน้นใช้เครื่องมือระบบ SEO Agency มีทีมคอนเทนต์อยู่แล้ว
  • ให้คำปรึกษาตลอด 1 ปี