9 รูปแบบการสร้างทีม SEO รูปแบบไหนที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ

รูปแบบการสร้างทีม SEO

การสร้างทีม SEO ทำได้หลายวิธี เช่น ทีมภายในขนาดเล็ก, ทีมภายในขนาดใหญ่, ทีมเอเจนซี่ขนาดเล็ก, ทีมเอเจนซี่ขนาดใหญ่, ทีมข้ามประเทศ, ทีมแบบ pod, ทีมแบบ Flat, ทีมแบบ Matrix และทีมแบบ Freelance 

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ SEO หรือ search engine optimization ให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาอันดับแรก ๆ บนเครื่องมือการค้นหานั้น เป็นงานที่ต้องอาศัยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีขอบเขตงานที่หลากหลาย 

ดังนั้นทุกบริษัทที่มีเว็บไซต์จึงต้องมีผู้ที่ทำหน้าทีนี้ เป็นทีม SEO ที่แต่ละธุรกิจก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน 

หากคุณกำลังต้องการสร้างทีม SEO ของคุณ ทีมนักรบเรามี 9 รูปแบบของทีม SEO เพื่อเป็นแนวทางให้คุณได้นำไปปรับใช้ ซึ่งไม่ว่าคุณจะอยากสร้างทีมออกมาในรูปแบบใด ไม่มีรูปแบบที่ถูกต้องเพียงวิธีเดียว สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คือคุณต้องจัดรูปแบบทีม SEO ของคุณเพื่อจัดการกับความต้องการของงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นมาดูกันว่าทั้ง 9 รูปแบบมีอะไรบ้าง และเราจะสามารถเลือกให้เหมาะกับบริษัทของเราอย่างไร

Small in-house SEO team : ทีม SEO ภายในขนาดเล็ก

รูปแบบแรกของทีม SEO คือ ทีม SEO ที่เป็นทีมขนาดเล็กภายในบริษัท มีองค์ประกอบของทีมประมาณ 1 – 4 คน ประกอบด้วย 

 1. ผู้จัดการ SEO ที่มีทักษะ SEO ที่หลากหลาย และ
 2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3 คน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค SEO ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างนี้ครอบคลุมขอบเขตการทำงานพื้นฐานของ SEO ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความต้องการของธุรกิจหรือการแข่งขันได้

Large in-house team : ทีม SEO ภายในขนาดใหญ่

รูปแบบต่อมาของทีม SEO คือ ทีม SEO ที่เป็นทีมขนาดใหญ่ ซึ่งอาจประกอบด้วยหลายทีมย่อยเฉพาะด้านแยกออกไปอีก และแต่ละทีมย่อยก็จะมีผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมย่อย และขึ้นตรงกับหัวหน้าทีมใหญ่ที่เป็นผู้ดูแลงานทั้งหมดของ SEO โดยโครงสร้างของทีม SEO รูปแบบนี้ไม่มีลักษณะของโครงสร้างที่ตายตัวอยู่ที่การออกแบบของบริษัทให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตงานและบริบทของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

Small agency team : ทีม SEO เอเจนซี่ขนาดเล็ก

รูปแบบที่สาม คือ การสร้างทีม SEO โดยการจ้าง Agency ที่มีทีมขนาดเล็กแต่ครอบคลุมถึงความต้องการด้าน SEO ของบริษัทคุณ มาทำงานด้าน SEO ให้นั่นเอง 

ซึ่งอาจมี 1 คนในบริษัทที่เป็นตำแหน่งดูแลด้าน SEO โดยเฉพาะหรือเป็นตำแหน่งอื่นแต่ดูแลเรื่อง SEO ร่วมด้วย เพื่อคอยประสานงานระหว่างบริษัทกับ Agency ให้การทำ SEO บรรลุผลสำเร็จได้ ซึ่งข้อดีของทีม SEO รูปแบบนี้ คือ การได้ผู้ที่สามารถทำแต่ละด้านได้มาทำงานให้โดยที่เราไม่ต้องหาเอง 

 • ข้อดีคือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานด้าน SEO ลงเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งหมดไว้ในบริษัท 
 • ส่วนข้อเสีย คือ บริษัทของคุณจะไม่สามารถพึ่งตนเองในระยะยาวได้ นอกจากว่าคุณมีการพัฒนาทักษะด้าน SEO ของพนักงานในบริษัทควบคู่กันไป

Larger agency team : ทีม SEO เอเจนซี่ขนาดใหญ่

รูปแบบที่สี่ เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับแบบที่สาม แต่มีความแตกต่างกันที่ขนาดของ Agency ที่มีทีมขนาดที่ใหญ่ขึ้น สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้าน SEO ของบริษัทคุณได้ โดยแต่ละด้านจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่มีโครงสร้างเป็นทีมแยกย่อยออกไป เช่น เดิมคือบริษัทของคุณอาจต้องมีคนหรือทีมหนึ่งที่ดูแลด้าน SEO ด้วยเช่นกัน เพื่อคอยประสานงานระหว่างบริษัทกับ Agency ดังนั้นทีม SEO รูปแบบนี้จึงจะเหมาะกับบริษัทที่ต้องการผลลัพธ์ของการทำ SEO และมีงบประมาณในการจ้าง Agency ขนาดใหญ่นี้อีกด้วย 

International SEO team : ทีม SEO กระจายในหลายประเทศ

รูปแบบที่ 5 เป็นรูปแบบการมีทีมงาน SEO อยู่หลากหลายประเทศ สำหรับธุรกิจข้ามชาติหรือมีธุรกิจตั้งอยู่มากกว่า 1 ประเทศขึ้นไป จึงต้องมีการจัดโครงสร้างของทีม SEO ที่ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ๆ คือ 

 1. ทีม SEO ส่วนกลางที่ทำหน้าที่ดูแลภาพรวม SEO ของบริษัท 
 2. ทีม SEO ที่อยู่ในแต่ละประเทศ โดยมี SEO Country lead ทำหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างแนวทางปฏิบัติทางการตลาด เทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ โดยจะเน้นไปที่แคมเปญเฉพาะและความต้องการของแต่ละประเทศเนื่องจากแต่ละประเทศความเฉพาะของตนเอง การมีคนที่เข้าใจในแต่ละประเทศอย่างดีจะช่วยให้ทีมส่วนกลางสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างโครงสร้างสำหรับทีม SEO อีคอมเมิร์ซที่ทำงานในหลายประเทศ เพื่อการเพิ่มโอกาสในการขาย SEO เฉพาะประเทศ ซึ่งการหาความเฉพาะของแต่ละประเทศเริ่มจากการวิจัยคำหลักช่วยให้คุณค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจว่าผู้คนค้นหาสิ่งที่คุณขายอย่างไร ชอบหัวข้อเนื้อหาแบบไหน หรือมีใครบ้างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ควรขอรับ Backlink เป็นต้น 

Agency pod structure : ทีม SEO ที่มีโครงสร้างแบบพ็อดเอเจนซี่

รูปแบบที่หก คือ โครงสร้างทีม SEO ที่เป็นการจ้าง Agency ให้มาทำงาน SEO ให้กับบริษัท ที่มีความแตกต่างจากการจ้าง Agency ทั่วไป คือ เป็นการจ้าง Agency ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยจ้างเป็นราย Project ซึ่งหนึ่ง Project อาจประกอบด้วยผู้คนที่มาจากหลากหลายความเชี่ยวชาญแต่ทำงานประกอบกัน เช่น โครงการหนึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการที่บริษัทต้องการ 

Flat team structure : ทีม SEO ที่มีโครงสร้างทีมแบบแนวนอน

รูปแบบที่เจ็ด คือ ทีม SEO ที่มีโครงสร้างทีมแบบแนวนอน หรือโครงสร้างที่มีผู้บริหารระดับกลางระหว่างพนักงานและผู้บริหารมีน้อยหรือไม่มีเลย พนักงานทุกคนได้รับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบในระดับสูง ทีม SEO รูปแบบนี้โดดเด่นด้วยการเน้นที่ความเป็นอิสระของพนักงานและการสื่อสารโดยตรงโดยไม่มีลำดับชั้น ทุกคนในทีม SEO มุ่งเน้นไปที่งาน SEO บางอย่างและบรรลุเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตามการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมอาจนำไปสู่ความสับสนหรือขาดความรับผิดชอบหากไม่ได้รับการจัดการที่ดี และจะเหมาะสำหรับบางองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมองค์กรที่เหมาะสมเท่านั้น

Matrix SEO Team : ทีม SEO ที่แต่ละคนอยู่ในทีมมากกว่า 1 ทีม

รูปแบบที่แปด คือ ทีม SEO ที่แต่ละคนในทีม SEO อยู่ในทีม SEO หลักและอยู่ในทีมของโปรเจคร่วมด้วย เพื่อทำหน้าที่ด้าน SEO ให้กับทีมหลักและรายโปรเจค โดยรูปแบบทีมแบบนี้ให้ความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันมากกว่าแต่อาจซับซ้อนในการจัดการ พนักงานจะมีความสัมพันธ์ในการรายงานแบบคู่ทั้งผู้จัดการทีม SEO และผู้จัดการโครงการด้วย ซึ่งแนวทางแบบ pod นี้ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่มีหลายโครงการดำเนินไปพร้อมกัน มีทรัพยากรบุคคลที่จำกัด และต้องการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในบริษัท

Freelance SEO Team : ทีม SEO โดยการจ้างฟรีแลนซ์  

รูปแบบที่เก้า คือ การจ้างฟรีแลนซ์หรือคนที่รับทำ SEO อิสระ มารวมตัวกันสำหรับแต่ละโปรเจค หรือมาทำงานให้กับบริษัทแต่ละตำแหน่งโดยเฉพาะ บริษัทสามารถรวบรวมทีมฟรีแลนซ์ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหรือโปรเจ็กต์นั้นมาทำงาน 

ซึ่งเมื่อโปรเจ็กต์เสร็จสิ้นหรือไม่ต้องการตำแหน่งงานนั้นแล้ว ก็สามารถ ยุบทีมหรือตำแหน่งนั้นได้โดยง่าย แต่เมื่อมีโปรเจ็กต์ใหม่หรือต้องการตำแหน่งนั้นอีกก็สามารถหาฟรีแลนซ์ใหม่หรือคนเดิมเข้ามาก็ได้ 

โครงสร้างรูปแบบนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขยายได้ในระดับสูง และบริษัทสามารถนำทักษะและความเชี่ยวชาญใหม่ๆ เข้ามาได้ตามต้องการ 

เลือกรูปแบบทีม SEO อย่างไรให้เหมาะสม

การสร้างทีม SEO มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา โดยสิ่งแรกที่คุณควรจะต้องทำคือการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ SEO เว็บไซต์ของคุณด้วยการตรวจสอบภาพรวมการแข่งขันของคำหลักที่เป็นเป้าหมายการกำหนดเป้าหมาย คุณอาจเริ่มจากคำถามง่าย ๆ เช่น 

 • คำหลักที่ต้องการมีอะไรบ้าง 
 • คำหลักเหล่านั้นมีการแข่งขันสูงเพียงใด 
 • ผลการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณเป็นอย่างไร 
 • เหตุผลที่ผลการจัดอันดับเป็นแบบนั้นเพราะอะไร 
 • เป้าหมายของคุณคืออะไร 

แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความต้องการในการจ้างงานของคุณจากการวิเคราะห์ว่าจากสภาพการแข่งขันดังกล่าว บทบาทใดบ้างที่ต้องนำมาเติมเต็มเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น หากขณะนี้คุณมีเนื้อหาจำนวนมากแต่เนื้อหาไม่ติดอันดับ คุณจะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสร้างลิงก์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำหนดเป้าหมายคำหลักที่มีการแข่งขันสูง แต่ถ้าคุณยังไม่มีเนื้อหามากนัก คุณควรมุ่งเน้นที่การสร้างทีมเนื้อหาให้มากขึ้น เป็นต้น

สุดท้ายเมื่อได้องค์ประกอบของทีมแล้ว ก็มาพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ งบประมาณในการจ้างพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทำงานขององค์กร โครงสร้างดั้งเดิมขององค์กร วิธีการทำงานขององค์กรประกอบกัน 

อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นว่าบริษัทของคุณจะต้องใช้รูปแบบทีม SEO ใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น รูปแบบเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสมของบริษัทของคุณ ทีมนักรบขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของบริษัททุกคนให้สามารถมีทีม SEO ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณได้ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีต่อไปในอนาคต

อ่านบทความแชร์เส้นทางอาชีพด้าน Digital Marketing Freelancer ในสาขาอื่นๆได้ด้านล่างนี้ครับ

แนะนำอ่านเส้นทางอาชีพเกี่ยวกับด้าน SEO & Digital Marketing

แชร์ประสบการณ์การสร้างอาชีพเกี่ยวกับ SEO & Digital Marketing แบบนักรบ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริง ว่าความรู้ที่สอนนี้ ใช้ได้ผลจริงกับนักรบ แต่ผู้เรียนควรนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจตัวเองครับ เช่น รับทำเว็บไซต์ WordPress, วิทยากรสร้างคอร์สออนไลน์, ขายของออนไลน์ด้วยเว็บไซต์, รับทำ SEO แบบฟรีแลนซ์ และ  SEO Agency

มีอะไรฝากไว้ไหมครับ